Svátost eucharistie

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky… Jan 6, 51

Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, tedy díla spásy, uskutečněné Kristovým životem, smrtí a vzkříšení, a zpřítomněného liturgickým úkonem.

MŠE SVATÁ

– svátost eucharistie může přijmout pouze pokřtěný v římskokatolické církvi
– objednání mešních intencí je možné ve farní kanceláři

 

Comments are closed.