Svátost křtu

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a, křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha svatého. (Mt 28, 19-30)

Máte-li zájem o svátost křtu, a jste z náší farnosti kontaktujte nás.

 

Comments are closed.