Zrušeno – 2. adventní neděle (5. prosinece)

V souladu s nařízením vlády a aktuální epidemickou situací, město Říčany ruší veškeré předvánoční akce na náměstí, které pořádá. Bohužel nemůžeme uskutečnit tyto akce: Advent v Říčanech včetně rozsvícení vánočního stromu (ruší se programy všech adventních nedělí), Vánoční jarmark, Čertovský rej a České Vánoce.

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU 2021 – INFO – POZVÁN

HNUTÍ DUCHOVNÍ OBNOVY NÁRODA ZVE NA SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ ZA POKOJ A POŽEHNÁNÍ PRAZE A ZEMI ČESKÉ A K UCTĚNÍ  1100 JUBILEA SV. LUDMILY  KONANÉ V DNE 27.9. 2021  V PRAZE . VE  12:00 HOD  JE ZAHAJOVACÍ MŠE SV. U HROBU SV. LUDMILI V BAZILICE SVATOJIŘSKÉ, PROCESÍ POKRAČUJE  SE ZASTAVENÍM VE SVATOVÍSTSKÉ KATEDRÁLE,  PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, KOTEL KŘÍŽOVNÍKU- OBNOVONEÝ MARIÁNSKÝ SLOUP, TÝNSKÝ CHRÁM A KONČI V 17:00  HOD U SOCHY SV. VÁCLAVA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ.