Smutná zpráva z Karlína.

V pátek 27. října 2023 v ranních hodinách odešel do Božího náručí P. Miroslav Cúth, který
v naší farnosti dlouhá léta působil a svojí službou přinášel do našich srdcí i rodin Krista.
S vděčností ho svěřujeme do přímluvy Panny Marie.

S otcem Miroslavem se rozloučíme v úterý 7. listopadu v 11 hodin, poté bude jeho tělo uloženo do hrobu v Praze – Vinoři.

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

P. Konstantin Petr Mikolajek, O. Praem

Současný farář naší farnost200907312359_Konstantin

Narozen: 19. 8. 1975

Vysvěcen: 29. 6. 2000, na Strahově

Kaplanem od r. 2000 do r. 2001 v Milevsku, od r. 2001 do r. 2009 farářem v Hodušíně a v Nadějkově.

Narodil jsem se v Čeladné, okres Frýdek Místek. V dětství jsme se přestěhovali do Hustopečí u Brna. Mám 4 sourozence. Staršího bratra, starší sestru, mladšího bratra a mladší sestru.

V roce 1994 jsem maturoval na Střední strojní průmyslovce v Brně. Před vstupem do kláštera jsem 2 roky pracoval v Mostárně Hustopeče.

Teologii jsem studoval v Praze, v roce 2000 jsem byl vysvěcen na kněze. Mé první místo bylo v Milevsku, okres Písek, kde jsem byl rok kaplanem. Po roce jsem dostal 2 farnosti.

V Milevsku jsem se začal věnovat myslivosti, a v Písku jsem složil myslivecké zkoušky. Rád hraji tenis, lyžuji, hraji fotbal, a snažím se hrát hokej.

P. Matěj Jaroslav Baluch, O.Praem

P. Matěj Jaroslav Baluch, OPraem201409132018_2014_09_13_1805

Narozen 21.3. 1976 v Levoči

1994 vstup do kláštera – noviciát
1995-2000 KTF UK Praha
2000-2003 Kaplanem Vráble okres Nitra
2003-2011 Kaplanem v Milevsku a administrátorem v farnosti Bernartice a Veselíčko
2011-2014 kaplanem v Jihlavě a administrátorem ve farnosti Zhoř u Jihlavy
od 1. září kaplanem v Říčanech