Svátost biřmování

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. Sk 2,4
Máte-li zájem o svátost biřmování, a jste z náší farnosti kontaktujte nás.

Comments are closed.