Svátost smíření

Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Jan 20,23

Odpuštění hříchů, spáchaných po křtu se uděluje prostřednictvím svátosti smíření (pokání).
Svátost pokání se skládá ze tří úkonů kajícníka a rozhřešení kněze. Úkony kajícníka jsou: lítost, zpověď neboli vyznání hříchů knězi, dále předsevzetí vykonat zadostiučinění i skutky uložené za pokání.
– k svátosti smíření mohou přistupovat jen lidé pokřtění v církvi římskokatolické
– příležitost je vždy půl hodiny před mší svatou
– v jiném termínu po dohodě s duchovním správcem

Comments are closed.