Přihláška na náboženství 2020-21

V případě,  že bude umožněna výuka náboženství na farách- budou platit tato proti koronavirová opatření:

  • Výuka bude probíhat na faře v malých skupinách
  • Časy začátku jednotlivých hodin budou o 15min posunuté, aby se skupiny nepotkávaly na chodbě a při přezouvání
  • Po příchodu na faru si děti umyjí/vydesinfikují ruce
  • Výuka bude probíhat s/bez roušky dle aktuálně platných nařízení
  • Každá skupina má svého katechetu/katechetku
  • Každá skupina bude mít hodinu v jiné místnosti na faře (nebo venku, podle počasí)
  • Místnosti pro výuku budou řádně větrané před zahájením i po skončení výuky
  • Do budovy fary smějí vstoupit jen děti, rodiče je předávají a přebírají před farou
  • Výuky se smí zúčastnit jen dítě zdravé

Comments are closed.