Prosba od sester karmelitek

Chvála Kristu,

srdečně Vás zdravíme z Drast.

Obracíme se na Vás s jednou prosbu: v letošním roce u nás začal přes týden pracovat p. Vladislav Maroušek, který nám pomáhá s menšími stavebními pracemi v areálu. Protože je prací hodně, moc by mu pomohlo, kdyby k sobě měl alespoň 1-2 muže, kteří by mu pomáhali. Stále se potýkáme s nedostatkem financí na stavbu kláštera, proto není v našich možnostech zaplatit další dvě pracovní síly. 

Napadlo nás, že by se třeba mohli najít schopní muži – důchodci, kteří by byli ochotni sem přijet pomoci. Chápeme, že může být těžké najít někoho, kdo by k nám jezdil pracovat každý den, ale třeba by byl někdo ochoten jezdit pravidelně na 1-2 dny v týdnu. Pokud by se takových dobrovolníků našlo více, mohl by se celý týden takto zaplnit.

Chtěly jsme Vás tedy poprosit, pokud o takových lidech ve Vaší farnosti víte, jestli byste je mohli oslovit nebo tuto naši prosbu ve farnosti vyhlásit.

Pokud by se nějaký zájemce našel, prosíme, aby se nám přihlásil na mailovou adresu: karmel.svjosef@centrum.cz

Mockrát děkujeme a pamatujeme v modlitbě..

S přáním požehnaných velikonočních dní,

sestry bosé karmelitky z Drast

Modlitba

Pane, odpusť nám za tuto válku

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky!

Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!

Odpusť nám, Pane.

Odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi.

Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti.

Odpusť nám, Pane, jestli nadále zabíjíme svého bratra.

Odpusť, jestli nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, abychom zabili Ábela.

Odpusť nám, Pane, pokud svou únavou nadále ospravedlňujeme krutost, pokud svou bolestí opravňujeme krutost svých činů.

Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku!

Osviť naše svědomí,

ať se nestane naše vůle,

nenechávej nás napospas našim vlastním činům!

Zastav nás, Pane, zastav nás!

A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr.

Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

(neapolský arcibiskup Mimmo Battaglia, převzato z Vatican news)

Farní tábor 2022

Milí rodiče a táborníci!

Chtěli bychom vás pozvat na již dvacátý první ročník táborového pobytu pro děti. Tábor se uskuteční na zahradě statku v Chotiněvsi u Roudnice nad Labem. Těšit se můžete na hry a na výlety do krásných okolních lesů. V letošním roce bude jeden turnus a potrvá 14 dní, takže budeme mít dost času spolu tábor hezky prožít, dobře se poznat a zažít spolu mnoho krásných chvil. Tábor se uskuteční od 2. do 16. července. Přihlášku si vytiskněte a naskenovanou odešlete prosím na uvedený e-mail. Těšíme se na vás.