Náboženství

 • Z hygienických důvodů se výuka náboženství odkládá.
 • Děkujeme za přihlášky a budeme informovat rodiče dál emailem nebo na farních stránkách

Přihláška na náboženství 2020-21

V případě,  že bude umožněna výuka náboženství na farách- budou platit tato proti koronavirová opatření:

 • Výuka bude probíhat na faře v malých skupinách
 • Časy začátku jednotlivých hodin budou o 15min posunuté, aby se skupiny nepotkávaly na chodbě a při přezouvání
 • Po příchodu na faru si děti umyjí/vydesinfikují ruce
 • Výuka bude probíhat s/bez roušky dle aktuálně platných nařízení
 • Každá skupina má svého katechetu/katechetku
 • Každá skupina bude mít hodinu v jiné místnosti na faře (nebo venku, podle počasí)
 • Místnosti pro výuku budou řádně větrané před zahájením i po skončení výuky
 • Do budovy fary smějí vstoupit jen děti, rodiče je předávají a přebírají před farou
 • Výuky se smí zúčastnit jen dítě zdravé