Náboženství

Vážení rodiče,

Vzhledem ke zmírňování opatření a postupnému otevírání škol, začne také na faře výuka náboženství postupně. Tento týden 25.11. začne náboženství pro předškolní, 1. a 2.třídu tj. skupinky ve 14.45 a 15.00 hod.

Katechetka si převezme děti před farou.

Rodiče přihlášených dětí budou informování emailem. Dodatečně je možné přihlašovat děti v průběhu prosince. Přihlášky najdete na farních stránkách. Vyplněnou přihlášku postačí hodit do schránky na faře.

Těšíme se na Vaše děti!

V Říčanech  19.11.2020                                                                                 Katechetky Katka a Šárka

V případě,  že bude umožněna výuka náboženství na farách- budou platit tato proti koronavirová opatření:

  • Výuka bude probíhat na faře v malých skupinách
  • Časy začátku jednotlivých hodin budou o 15min posunuté, aby se skupiny nepotkávaly na chodbě a při přezouvání
  • Po příchodu na faru si děti umyjí/vydesinfikují ruce
  • Výuka bude probíhat s/bez roušky dle aktuálně platných nařízení
  • Každá skupina má svého katechetu/katechetku
  • Každá skupina bude mít hodinu v jiné místnosti na faře (nebo venku, podle počasí)
  • Místnosti pro výuku budou řádně větrané před zahájením i po skončení výuky
  • Do budovy fary smějí vstoupit jen děti, rodiče je předávají a přebírají před farou
  • Výuky se smí zúčastnit jen dítě zdravé

Comments are closed.