Drazí farníci,

z důvodů vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR 12. 3. 2020 jsou do odvolání zrušeny téměř všechny veřejné bohoslužby a další církevní akce. Česká biskupská konference udělila všem věřícím do odvolání dispens od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, rádio Proglas, další odkazy zde: https://www.mseonline.cz/) a den Páně slavit v rodinném kruhu.

V naší farnosti prozatím zůstanou zachovány bohoslužby v týdnu, kde nepřesahuje účast 30 osob, ostatní se do odvolání ruší:

Říčany (úterý 9:00, středa 18:00, čtvrtek 9:00, pátek 18:00)

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost – pokud se necítíte dobře nebo patříte mezi ohrožené skupiny, zůstaňte prosím raději doma a sledujte bohoslužby přes média.

Pamatujte také prosím na to, že není možné shromáždění více než 30 lidí, dodržujte prosím nařízení Bezpečnostní rady státu a Vlády ČR.

Individuální duchovní služba je možná dle osobní domluvy na tel. 323602403 nebo 731 402 881.

Myslíme na všechny v modlitbě a prosíme o modlitbu i vás.

S přáním pevného zdraví a Božího požehnání

P. Konstantin Petr Mikolajek, OPraem.

P. Matěj Jaroslav Baluch, OPraem.

Odkaz na vyjádření Arcibiskupství

Comments are closed.