Tehov

Římskokatolická farnost Říčany

Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Tehově

 Popis kostela sv. Jana Křtitele v Tehově

       Kostel je jednoduchá stavba s obdélníkovým půdorysem. V lodi je klenba valená, v presbytáři je neckovitá klenba. Loď osvětlují obdélníková okna tři z každé strany.
Okolo kostela je hřbitov. Ke kostelu vedou schody.
Uprostřed vsi při rozcestí stojí kříž z roku 1846 a v poli na sever od Tehova stojí kříž na paměť moru v roce 1770.


Historie kostela sv. Jana Křtitele v Tehově
•      Kostel byl založen asi v druhé polovině 14. století
•      Od roku je zde fara se stálým místem kněze. Prvním knězem se byl Jan.
•      V roce 1420 dobyli Tehov husité a působili zde husitští kněží z této doby se nedochovaly žádné záznamy.
•      V roce 1674 se stal tehovský kostel filiálním a je spravován katolickými knězi ze Říčan
•      V roce 1779 byla nově zbudována věž
•      Roku 1900 se v Říčanech budovala věž kostela nákladem 52 772 K 15k ze jmění filiálního kostela tehovského


Patron kostela – Sv. Jan Křtitel
•      předchůdce Páně, syn Zachariáše a Alžběty, sv. 24.6.. Jeho narození zvěstováno andělem. Žil na poušti a kázal křest pokání, pokřtil Ježíše a označil ho názvem „Beránek Boží“, byl uvězněn a sťat Herodem Antipou, kterému vytýkal cizoložný vztah ke královně Herodiadě, na žádost její dcery Salome.
•      Zobrazován bývá nejčastěji jako asketický muž vyhublé postavy, oděný v kůži nebo jen koženou roušku kolem beder. Jeho hlavním atributem je beránek a hůl ukončená křížem. Dalším jeho zrakem je někdy uťatá hlava na míse.


Soupis kněží působících při kostele sv. Jana Křtitele v Tehově

1354 – 1357     Jan
1357 – 1368     Zdeněk
1368 – 1415     Mořic Šimonův z Počernic
1415 – ?            Šimon Svatošův z Oseka
?                   Jakub z Blovic

Faru i kostel spravují husitští kněží, jejích jména nejsou známa.

Od roku 1674 je kostel uváděn jako filiální a spravován říčanským farářem.
1674 – 1682     Jan Ignác Straka
1682 – 1682     Jan Adam Povolil
1682 – 1685     Jan Antonín Ignác Nepauer
1683 – 1691     Vít Antonín Straka
1691 – 1707     František Bedřich Želecký ze Želetic (sídlil v Uhříněvsi)
1707 – 1725     Daniel Beránek
1725 – 1732     Ignác Antonín Pečený
1732 – 1761     Ferdinand Koržil
1761 – 1775     Josef Češka
1775 – 1789     František Jan Wolf, dříve působil v Popovičkách
1789 – 1800     František Braun
1800 – 1805     Josef Dobíhal
1805 – 1816     Josef Jan Křtitel Marcocius z Českého Brodu
1816 – 1819     Antonín Strum
1819 – 1827     Antonín Nademlejnský
1827 – 1829     Jan Kinzl
1829 – 1850     Jan Rautenkranz
1850 – 1851     František Wagenknecht
1851 – 1875     Alois Klášterský
1876 – 1910     Martin Dom. Velický
1910 – 1918     Th C Josef Řeháček
1919 – 1933     Karel Čeřovský
1933 –               Josef Ježek
1977 – 1979     Jaroslav Servus
1987 – 1990     Josef Kazda
1988 – 1989     Miroslav Uhlíř
1989 – 1990     Milan Hanuš
1990 – 1995     Miroslav Cúth
1995 – 1996     Marek Koniuk
1996 – 2002     P. ThMgr. Paweł Adam Dębek
2002 – 2005     P. Ing. Mgr. Petr Bouška
2005 – 2009      P. Lukáš Buchta O.Praem
2009 – …..          P. Mgr. Konstantin Petr Mikolajek O.Praem

 

Comments are closed.